Fontfolio


Typsnittssamlingar

Adobe Font Folio 11
Den kompletta fontmixen för professionella kreatörer.
Adobe Font Folio 11, innehåller mer än 2300 typsnitt i OpenType format, Du använder samma fontfiler för både Mac och PC, och undviker fontproblem när Du arbetar i blandade datormiljöer.
Vissa fontfamiljer i Adobe Font Folo 11, innehåller även teckenuppsättning för främmande språk.
Adobe FontFolio 11, ger dig nästan obegränsade möjligheter att skapa god typografi i olika medium så, som tryck, web, video och elektroniska dokument.

Licens för 5 användare: Pris: 30.749:- + moms.

Licens för 10 användare: Pris: 54.499:- + moms.

Licens för 20 användare: Pris: 93.399:- + moms.

Förteckning över typsnitt som ingår i Adobe Font Folio 11, klicka här.


FontShop - E-post: info@fontshop.se