Typsnittsdesign

Kundanpassade Typsnitt
Vi har hjälpt många stora koncerner med att rita upp tecken och skapa ett globalt typsnitt för alla deras marknader. Senast i raden hjälpte vi Volvo med arabisk anpassning! Vill du läsa mer om hur vi kan hjälpa er att modifiera eller skapa ett eget typsnitt "klicka här"

Välkommen du också!


Typedirection
Vi på FontShop har en mångårig erfarenhet av sättning och originalproduktion. Nu erbjuder vi dig en helt ny tjänst, det typografiska "bollplanket" en inhouse typedirector. En som inte bara letar typsnitt utan, som ställer upp och kollar av dina färdiga original, som t.ex. tillriktning (kerning), avstavningar, radfall, konstruerar extra tecken till ett redan befintligt typsnitt t.ex. arabiska. (vårt senaste uppdrag för Volvo). Vill Du veta mer sänd oss en rad på typedirector@fontshop.se så kontaktar vi dig. Du kan även e-posta ett konkret uppdrag så får Du en offert med vändande e-post.


Logotyper och typsnitt
En annan aspekt av ett eget typsnitt är att du kan lägga in företagets logotyp i ett typsnitt. Du kan antingen ha den som ett eget typsnitt eller lägga in den i en font som ofta används i företaget. Båda alternativen innebär ett alternativt sätt att enkelt komma åt logotypen. Dessutom besparas du allt trassel med att lägga in grafik i dokumenten och även besväret att underhålla länkar till den grafiken i dokument över olika plattformar eller system.


Omvandling av typsnitt
Det är inte ovanligt att typsnitt bara kommer i några få utvalda format. Tyvärr täcker det inte alla och det kan bli så att du behöver ett typsnitt som inte finns tillgängligt i det format du behöver. I så fall kan FontShop göra en konvertering av typsnittet från ett tillgängligt format till ett annat som passar dina behov.

FontShop - E-post: info@fontshop.se