The Adobe Type Collection (20 mb)
Ladda ner gratis (Går att söka på fontnamn)FontReference Guide (57 mb)
44 typsnittstillverkare visar över 13.000 typsnitt.
Ladda ner gratis (Går att söka på fontnamn)ITF stilprov (50 mb)
46 mindre typsnittstillverkare visar över
4.000 typsnitt.
Ladda ner gratis (Går att söka på fontnamn)

Världens största typsnitts bibliotek

Som representant för över 100 typsnittstillverkare, har vi världens största utbud av fonter. Hittar du inte typsnittet du letar efter hos oss, lär det knappast finnas. Vårt bibliotek omfattar över 100.000 typsnitt.


Design- eller profilprogram
Formger du ett nytt designprogram för ett företag som arbetar i flera datamiljöer, gör du klokt i att prata med oss i förväg. Vi kan hjälpa dig att kontrollera om de fonter du valt finns i rätt format för hela datasystemet. Vi hjälper dig hela vägen med fleranvändarlicenser och kundanpassning av fonter, t.ex. förbättring av parkerning och tillägg av eurosymbolen.


Språk
Vi underlättar ditt arbete med texter på andra språk än svenska. Dels har vi ett mycket stort utbud av främmande tecken-fonter. Dels har vi lång vana av trycksaksproduktion på flera språk och i olika datamiljöer. Därför har vi lätt att lösa och förebygga problem. Berätta om dina behov redan på planeringsstadiet, så kan vi se till att de genomförs på ett kostnadseffektivt sätt.


Illegal kopiering
Som de flesta känner till idag så är det straffbart att kopiera typsnitt. Kontroller förekommer. Företagsstyrelsen har alltid det juridiska ansvaret för att illegal kopiering av programvara inte förekommer i företagets verksamhet. En font är en programvara. Är du osäker på vad lagen säger, fråga oss gärna.


Licens för en eller flera användare
Ska du kunna hålla ditt typsnittsbibliotek legalt oantastligt måste du uppdatera dina licenser när du köper fler datorer eller skrivare. Be alltid om offert om den font du köper ska användas i fler än en dator. Våra priser på fleranvändarlicenser är mycket konkurrenskraftiga, eftersom vi har många kunder som köper stora volymer.


Teknisk support
Behöver du hjälp med installation? Eller får du oväntade felmeddelanden? Hör av dig! Vi har stor erfarenhet av felsökning och är vana vid att vägleda såväl nybörjare som proffs.


Leveranser
Typsnittsleverans sker omgående via länk eller e-post.

FontShop - E-post: info@fontshop.se